Back

Hikayemiz

İnsanlık tarihinde çocuklar daima güçsüz ve savunmasız bırakılmıştır. En azından günümüzde İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi bağlamında herkesi görevli kılmıştır. Bu hak ve ilkelere karşın saygı duyulmasının yanı sıra korunması ve geliştirilmesi de öncelikli görevlerdendir.
Bu görev bağlamında İnsan hakları ve çocuk hakları gibi değer ve ilkelere ödün vermeden ve güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışan çocuk dostlarıyız. Onlar için dert edinenlerdeniz.
Çocukların korunmasını hedefleyen bir grup olarak bu site kurulmuştur.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartında yer alan ilkelere saygılı bir bakışla çocukların üstün yararı ve korunması için yöntem ve araçlarının geliştirilmesi ise temel amaçlarımızdandır..
Çocuklar için gönül vermiş dostlarla bir yolculuğu başlamak istiyoruz.
Öncelikle “ama” ve “fakat” demeyeceğiz.Çocuklar için tarafız. Yanındayız..
Çocukları korumak amacıyla bunu dert edinen dostların katkı ve destekleri değerlidir.
HEMEN İNSAN HAKLARI ,HEMEN ÇOCUK HAKLARI,
BİR GÜN DEĞİL HERGÜN ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN VARIZ..
BAŞARACAĞIZ..
Çocuk Koruma Türkiye Dostlar Grubu adına
SHU Nihat Tarımeri

“Bir gün değil hergün çocuk…”

Nihat TARIMERİ, SHU, Kurucu

 

HAKKIMIZDA VE AMAÇ

Çocukları dert edinen değerli “Çocuk Dostları”,

Merhabalar..

Bildiğiniz gibi insanlık tarihinde toplumda önemli bir oranda yer alan çocukların “ÇOCUK” olmaları ve onlara karşı saygı duyulması ve koru(n)ması zorlu bir sürecin yaşanmasına nedendir.Özellikle ait olunan topluluğa dayalı kimlik yerine, özgür ve eşit bir kişinin kimliğine (yurttaşlık/medeni hukuk) evrilmesi de bu zorlu sürecin bir parçasıdır.

Çocukları(gençleri) artık bir mülk olarak bakmamasını da gerektirmiştir. Bu bağlamda bu süreç sonucu ancak çok yakın bir zamanda (20.11.1989) kabul ettiğimiz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) ve Türkiye’nin 2.9.1990 imzaladığı ve de 4.4.1995 tarihinde yürürlüğe giren ÇHS’nin önsözün de yer alan başta BM Pekin Kuralları dahil söz konusu kural ve ölçüyü dikkate alan ve adaletli, uyumlu yapılar çocuklar için yeni bir süreci ve gelişmeleri başlatmıştır.

Türkiye açısından ise 7.5.2004 tarihinde Anayasanın 90. maddesi bağlamında iç hukukun da bir parçası olan ve Türkçeye yanlış şeklinde çevrilmesi dahil BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ancak 1989 da böyle bir öykünün başlamasına yardımcı olmuştur. İlkelerin ve kuralların içselleştirilmesi,saygı duyulması,korunması,geliştirilmesi ise hala günümüzde çeşitli zorlukları ve bakışı hala aş(a)mamaktadır..

Örneğin ÇHS’de yer alan hak ihlalleri ve çocukların üstün yararının söz konusu protokol açısından da ayrıca gözetilmesi amacıyla çocukların kendisi ve gruplarının (md.5/2) Çocuk Hakları Komitesine başvurması için çekincenin kaldırılması ve yürürlüğe girmesi ancak 2018 de mümkün olmuştur. Böylece çocukların kendisi ve gruplarında müdahil olması ve taraf olması bu süreçte nasıl engellendiğinin de örneğidir.Özellikle adalet,sosyal hizmetler,sağlık ve eğitim gibi verilen kamusal hizmetler açısından ise söz konusu hukuksal,ekonomik ve sosyal koruma boyutu ve çocukların kendine özgü bakış ve eksikliklerle çocukların savunmasız ve güçsüz kılınmasına neden olabilmektedir.

Sahip olunan bakış ve tercihler bağlamında çocukları dert eden ve ele alan grupların taraf ve müdahil olması da aslında görüldüğü gibi artık günümüzde mümkündür.Aynı zamanda çocuk dostları tarafından platform ( 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2/f maddesinde) başlığı altında çocukların korunması ve savunulmasının aktif olmasını da mümkün kılmaktadır.

Ayrıca ÇHS’inin önsözün de ki BM Pekin Kuralları dahil asgari kurallara dikkat edilmesi/atıf yapılması açısından çocukları hala dert edinen çocuk dostlarını yükümlü ve taraf kılmakta ve çocukların yanında olmayı ,savunulmasını,esirgemesini de öncelikli görevleri arasına almaktadır.

Yine insanlık tarihinde bu süreçte “BM İnsan Hakları Evresel Beyannamesi” ,insanlıkla ilgili ayrı bir görev ve sorumluğuda öne çıkarmaktadır.Türkiye açısından ise hukuksal dahil Avrupa içinde çeşitli şekilde yer alması ve bölge açısından “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” diğer önemli bir yükümlüğü de öne çıkarmaktadır. Buna dayalı olarak ayrıca sosyal anayasası açısından çocuklar dahil hukuksal ve sosyal koruma ile ilgili ilke ve kuralların yer aldığı “Avrupa Sosyal Şartı”’ (md.7,13,14,16,17) uygulamaların tutarlı ve gözetilmesini de hedeflemek içindir.Kamusal hizmetler açısından ölçülerin dikkate alınmasını da görev kılmaktadır.

Çocuk dostları açısından böyle bir görevi üstlenmiş kişilerce böyle bir “Türkiye Çocuk Koruma Platformu) gibi bir platformanın mümkün olmasıyla ile Çocuk Koruma Kanunu dahil yasal düzenlemelerin ÇHS’nin uygunluğun aranılmasını ve korunmasını,geliştirilmesini de öncelik kılmaktadır.Özellikle çocukların Türkiye’de yeterli ölçüde korunmaması,esirgenmesi gibi çeşitli farklı farklı yaşanan sorunların ve ihlallerin engellenmesini de görev kılmak temel öncelikli amaç ve hedeflerdendir. Çocukların cinsel istismarı,çocuk/gençlik suçluluğu,koruma/esirgeme,çocuk işçiliği gibi çocukların güçsüz ve savunmasız kılmasına neden olan bu çeşitli ağır sorunların çeşitli açılardan ele alınması da bu görev ve hedeflerdendir. Bu yönde çocukları dert edinen ve evrensel değerlere sahip bakışa sahip olan yetkinlikle ve beceri ile oluşan birlikteliğin bu platformda geliştirmesi de amaç ve hedeflerdendir.

Sosyal koruma ,kişisel ve hukuksal koruma alanında yer alan ilgili profesyoneller ve gönüllük açısından yer alan çocuk dostları ve dert edinenlerle gerçeğin peşine düşülmesi dahil çocukların korunması amacıyla böyle bir yolculuğu da başlatmak istemekteyiz..

Böyle bir çağrı ve davet ile çocukların dertlerine çare olmak umuduyla katkı ve desteklerinizi beklemek bizleri mutlu kılacaktır.. 23.4.2022

SHU Nihat Tarımeri

(Genel Koordinatör/Kurucu üye)

Not: Kendi alanlarına yönelik koordinatör (kıdem üye) ve üyelik ile sitenin yapılanması ve dijital uygulamaların aktif olması ve de en kısa sürede bilim ve etik kurulun oluşturulması da hedeflenmektedir.


Dostlar

Çalışmalarımıza katkı veren dostlarımız

imdat 010e

İmdat ARTAN

nihat-tarimeri

Nihat TARIMERİ

SHU team-7

Jane DOE

Çocuk Uzmanı team-3

Jone DOE

Avukat team-1

James DOE

İnsan Kaynakları team-8

Jena DOE

Avukat

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram