Back

ÖNSÖZ

Sosyal hizmet uzmanı kimliğimle çok çeşitli illerde, değişik kurumlarda görev yaptım. Kişiliğimle özdeşleşen mesleğimi en iyi şekilde yoksuldan, düşkünden, ezilmişten ve tüm de- zavantajlı kişilerin yanında yer alarak hak temelli bir yakla- şımla yürüttüm. İstek dışı gittiğim İllerde yaşadığım zorluk- lara rağmen halkımızın haksızlığa uğrayan doğru kişilerin nasıl yanında yer aldıklarını “Sürgün Günlükleri” “Sürgün” isimli kitaplarımda anlatmıştım. 1997-2004 yılları arasında İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde yaptığım çalış- maları, sosyal projeleri amatör bir ruhla kaleme aldım. Dört yıllık akademik bilgime, tecrübelerimi, halktan edindiğim bi- rikim ve kazanımları katarak bazı ilklere imza atma şansını yakaladım. Bu başarılarıma destek vererek katkı sağlayan o dönemin Bakanı Hasan Gemici’ye, SHÇEK Genel Müdürü Bülent İlik’e, İstanbul Valisi Erol Çakır’a, ekip arkadaşla- rıma, korkmadan tüm kurumlarımızın kapılarını açtığım ba- sın mensuplarına, SHÇEK ailesine ve halkıma teşekkür edi- yorum. Amacım çeşitli üniversitelerde ders verdiğim öğren- cilerime bu çalışmaları ileterek ışık tutmak, umutsuzlukla mesleğe başlayıp gelecek kaygısı taşıyan sosyal hizmet uz- manı meslektaşlarıma umut aşılamak, kurumlarımızda bakım altında olan insanlara hizmet verirken diyalektik bir bakışla birbirine bağlı gelişen psikososyal ve ekonomik imkânsızlık- lar sonunda kurumlarımıza gelen muhtaçlara en iyi şekilde hizmet vermek.

Kitabıma isim koymadan yazmıştım. Sevgili meslektaşım, can dostum aynı zamanda editörüm Dr. Aziz Şeker kitaba anılarım, günlüklerim, yaşadıklarım gibi isimler üzerinde ça- lışırken yazdıklarımı bir kez daha okuyunca kitabın ismini on binlerce çocuğun verdiğini gördüm. Yuvalara, çocuk mer- kezlerine gittiğimde koşarak gelip bacaklarıma sarılıp “Mü- dür Baba gelmiş” derlerdi. İşim bu oldu. Sevgili editörüm Aziz Şeker’e de emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum.

Kitabıma yazıları ile katkı sağlayan dostlarıma da teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürüm bu çalışmaları yaparken yıllarca bık- madan, usanmadan bana katkı ve destek veren sevgili eşim Rengül Eroğlu’na, uzun yıllar sürgünler ve çok yoğun iş du- rumu nedeniyle istemeden ihmal ettiğim, ayrı kaldığım halde başarıyla çok çalışan bilim yolunda doğru adımlarla ilerleyip öğrenci yetiştiren Cerrahpaşa Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan kızım Güzide Öncü Eroğlu Pektaş’a, da- madım yüksek inşaat mühendisi Taylan Pektaş’a, teşekkür ediyorum, küçük arkadaşlarım Rengül Günsu Pektaş ve Gü- ney Ege Pektaş’ı da sevgiyle kucaklıyorum..

Bu kitabımı dedesini her konuda geçecek can arkadaşım, bi- ricik torunum Rengül Günsu Pektaş’a atfediyorum.

Ayrıca kitabın basımını üstlenen yönetiminde de yer aldığım Türkiye Sakatlar Derneği’ne; onun değerli başkanı Şükrü Boyraz’a teşekkür ederim. Kitap toplumsal yarar düşünce- siyle yazıldığı için elde edilecek gelir de Türkiye Sakatlar Derneği yararına kullanılacaktır.

Kahraman Eroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı Mart 2021/İstanbul

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram